Segítség
AktualitásokÉpítési termékekről szóló rendelet (CPR) - új követelmények a kábelek számára
Az építési termékekre vonatkozó rendelet CPR (ang. Construction Products Regulation ) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalomba hozatalának összehangolt feltételeiről és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szól (Construction Product Directive). Az új rendelet "meghatározza az építési termékek forgalomba hozatalának vagy forgalomba hozatalának feltételeit azáltal, hogy összehangolt szabályokat állapít meg az építési termékek lényeges tulajdonságaik és működési jellemzőkkel a CE-jelölés e termékekre történő használatával kapcsolatos kifejezésekről".
Az építési termékekként használt szigetelt vezetékek és kábelek esetében a CPR az EN 50575:2014 harmonizált európai szabványon alapul, amelynek végrehajtási időpontját 2016. július 1-jén határozták meg. Ettől a dátumtól kezdve a gyártóknak/importőröknek 12 hónapja volt, hogy teljes mértékben megfeleljenek az új előírásoknak és alkalmazkodni tudjanak az új követelményekhez. Ez azt jelenti, hogy 2017. július 1-től minden beépítésre kerülő kábelt építési termékekként kell kezelni a megfelelő előírásoknak megfelelően. Az új előírások megkövetelik a gyártók számára, hogy kiadják a teljesítménynyilatkozatot (DoP), valamint címkézzék termékeiket, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és a CE-jelölésnek. A gyártó a DOP elkészítésével felelősséget vállal az építési terméknek a bejelentett teljesítmény(ek)nek való megfelelőségéért. Az EN 50575 szabvány meghatározza az épületek állandó rendszereiben használatos kábelek tűz teljesítményére vonatkozó követelményeket, azaz az elektromos kábelek, vezérlő és kommunikációs kábelek, száloptikai kábelek:
  • áramkábelek - szigetelt vezetékek és elektromos kábelek, pl. a villamosenergia-ellátáshoz;
  • vezérlő és kommunikációs kábelek - szigetelt vezetékek, szimmetrikus és koaxiális kábelek fém belső vezetékekkel, pl. távközlési rendszerekben, adatátvitelre, TV és rádiójelek elosztására RF hálózatokban, jelző- és vezérlőrendszerekben;
  • száloptikás kábelek - pl. távközlési rendszerekben, adatátvitelhez, TV és rádiójelek elosztásához RF hálózatokban, jelző- és vezérlőrendszerekben.
Eddig a vezetékeket és kábeleket kizárólag az alacsony feszültségű (LVD) termékbiztonsági előírásoknak megfelelő elektromos termékként kezelték, és a gyártó CE jelöléssel látta el. Az EN50575 által létrehozott új szabályok kötelezik a gyártókat (importőröket és a forgalmazókat is) az arra irányuló kötelezettségüket, hogy a vonatkozó teszteket a bejelentett tanúsító testületek/laboratóriumok számára el kell végezni annak érdekében, hogy tanúsítványokat szerezzenek be termékeik tűzállósági osztályait illetően és kiadják a teljesítmény nyilatkozatokat (DoP) a megfelelő Euroclasses-el. Az építési termék (beleértve az energiaellátási, vezérlési és kommunikációs kábeleket is) Euroclass-a lehetővé teszi a tűzzel szembeni osztályozását ugyanazon szabályok és kritériumok alapján Európa-szerte. A tűz osztályozásának jelölései már számos építési termék címkéjén megtalálhatók és hamarosan minden ilyen terméknél szükség lesz.
Az EN 50575 szabvány szerinti kábelosztályozási rendszer
Euroclass
Test methods
Additional classification
Examples of products
 Aca EN ISO 1716  halogen-free cables
 B1ca  EN 50399
EN 60332-1-2
smoke production (s1, s2),
flaming droplets/particles (d1,d2)  
and acidity (a1)
halogen-free cables
 B2ca  EN 50399
EN 60332-1-2
hard PVC and halogen-free cables
 Cca  EN 50399
EN 60332-1-2
halogen-free cables
Dca EN 50399
EN 60332-1-2 
high-quality PVC cables
 Eca EN 60332-1-2   no performance determined (NPD)
PVC cables
 Fca

Not fulfilling requirements
for
Eca

 no performance determined (NPD)  PE and PVC cables
A CPR és az EN50575 szabvány szerint hét tűzveszélyes osztályozás található: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca, továbbá a füsttermelést jellemző további kritériumok, a lángoló cseppek előfordulása/ részecskék és az égés és a termikus bomlástermékek savanyúsága. Az Aca osztály nem gyúlékony kábeleket határoz meg (nincs reakció), míg az Fca osztály olyan kábeleket tartalmaz, amelyek nem felelnek meg az Eca osztály követelményeinek (azaz határozatlan teljesítménnyel). A további besorolás a következőket tartalmazza:
  • S1, s2 - füsttermelés,
  • D1, d2 - lángoló cseppecskék/részecskék előfordulása,
  • A1 - savasság.
Példa a kábel jelölésére
Példa a csomagolás címkézésére EC-jelöléssel az Eca kábelosztályhoz
A koaxiális kábeleket hullámimpedanciának megfelelően osztják el:
  • 50 Ω - Trilan kábelek WLAN telepítésekhez (2,4 GHz és 5 GHz);
  • 75 Ω - DIPOLNET és Triset egyéni és közös antenna rendszerekhez (S/MATV) szánt kábelek. Tipikus alkalmazások közé tartozik a DVB-T, az FM/DAB és a műholdas TV-jelek (DVB-S/S2) elosztása.
75 ohm Triset kábelek
50 ohm Trilan kábelek
Táblázat a koaxiális kábelteljesítmény nyilatkozatról
CPR irányelvekkel való megfelelőség.

Kód
Kábel megnevezése
DoP
PL
DoP
EN
Hullámimpedancia Tűzveszélyesség
E1010 TRISET-113 PROFI  75 Ω Eca 
E1015 TRISET-113   75 Ω Eca
E1017 TRISET-113 PE  75 Ω Fca
E1019 TRISET-113 HF   75 Ω   Dca 
E1025 TRISET-11 PE   75 Ω   Fca 
E1027 TRISET-11 HF   75 Ω  Cca 
E1220 Tri-Shield DIPOLNET   75 Ω  Eca 
E1230 DIPOLNET   75 Ω Eca
E1231 DIPOLNET PE   75 Ω Fca
E1171 Tri-Lan 240 PE   50 Ω  Fca
E1172 Tri-Lan 240   50 Ω Eca
E1173 Tri-Lan 400 PE  50 Ω Fca
M5995 CAMSET/YAR   75 Ω  Eca 
M5997 CAMSET/YAR PE   75 Ω Fca
A sodrott érpárú kábelek olyan jelkábel típusok, amelyek a távközlési összeköttetések és számítógépes hálózatok közötti információ továbbítására szolgálnak. Jelenleg az Ethernet hálózatokban használják. Egy vagy több sodrott érpárból épül fel. A spirál a kábelen úgy van kialakítva, hogy kiküszöbölje az elektromágneses interferenciák és interferenciák hatásait, az úgynevezett áthallást.
NetSet kábelcsalád strukturált kábelezéshez.
Sodrott érpárú kábel felhasználhatósági nyilatkozatai
CPR irányelvekkel való megfelelőség.

Kód Kábel megnevezése
DoP
PL
DoP
EN
Kategória Tűzveszélyesség
E1408 NETSET U/UTP 5e   Eca
E1410 NETSET U/UTP PE+ żel  5e   Fca
E1412 NETSET U/UTP PE  5e  Fca
E1515 NETSET F/UTP  5e  Eca
E1517 NETSET F/UTP PE  5e  Fca
E1608 NETSET U/UTP   EcaCIB FOXPOST
© 2005 - 2019 Dipol Hungaria Kft. Minden jog fenntartva
Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft.